Ty si svätý, ty tróniš na našich chválach…

Bratia a sestry, práve sme si pripomenuli, ako Ježiš za nás pretrpel obrovské muky. Bičovanie, korunovanie tŕním, nesenie kríža, pribíjanie na kríž a ukrižovanie, všetko násilné zásahy, ktoré spôsobili telesné utrpenie. Avšak okrem tohto utrpenia Pán Ježiš pretrpel aj duševné muky. Svedčí o tom jedna z jeho posledných viet na kríži: „Bože môj,...

Čítajte viac ...

Vtedy sa už aj Noe potopil…

Je nám známa z dejín spásy udalosť o potope sveta. A sú nám známe i udalosti, ktoré sa udiali potom. Máme ich opísané v knihe Genezis. Boh uzavrel zmluvu  s Noemom aj s jeho potomstvom, aj s každou živou bytosťou a prisľúbil, že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem… A predsa jedna potopa sveta ešte prišla a v nej...

Čítajte viac ...

Ježiš zaslzil…

Ženy mi určite odpustia, keď sa teraz obrátim špeciálne na mužov: Muži, predpokladám, že ste zažili takúto situáciu vo vašom živote: keď ste boli ešte v takom veku, že vás vychovávali iní – rodičia, učitelia, vychovávatelia, snažili sa vás presvedčiť, aby ste neplakali, lebo „ste chlapi“ a chlap predsa dokáže niečo...

Čítajte viac ...

Vidieť…

Milí bratia a sestry, Určite aspoň z počutia poznáte rozprávku pre dospelých „Malý princ“. Stala sa veľmi populárnou, mnohé myšlienky odtiaľ prebrali napr. speváci alebo básnici. Jedna z tých pekných myšlienok je aj táto: „Správne vidíme iba srdcom“. Je to veľká pravda. Na to, aby sme videli, nepotrebujeme mať dobré oči....

Čítajte viac ...

Nám nepomôžu pevné hradby, ale pevné vzťahy

Myslím, že všetci poznáme slovný zvrat „potemkinove dediny“. Ide o to, že knieža Potemkin, aby oklamal ruskú cárovnú, dal postaviť domy a budovy z papiera a zďaleka vyzerali ako naozaj. Cárovnej to údajne stačilo. Toto nám však pripomína dôležitú pravdu: pohľad zďaleka ľahko oklame. Okrem toho nás to vedie k zamysleniu, či tiež niekedy...

Čítajte viac ...

Pane Bože, aký si nemoderný!

Nebudeš mať, nemôžeš, nepokradneš, nezosmilníš, nepožiadaš, nesmieš, zakazujem, vyháňam… Pane Bože, čo to má byť? Kde si sa to dostal? V dnešnej dobe, ktorá je zvyknutá na iné reči, s takýmito zásadami už nikde neprídeš. Bolo by nakoniec asi treba na ne zabudnúť a nejak opatrne ich aj z Biblie vypustiť, aby sme...

Čítajte viac ...

Desať Božích prikázaní

Evanjelium tretej pôstnej nedele vzalo za svoju tému chrám. Ježiš očisťuje starý chrám, vyháňaním z neho, s korbáčom z povrazu, obchodníkov s tovarom; takže predstavuje sám seba ako nový chrám Boha, ktorý ľudia zničia, ale ktorý Boh za tri dni vzkriesi. Tento krát sa však chcem pozastaviť nad prvým čítaním, pretože ono obsahuje...

Čítajte viac ...

Smäd…

Milí bratia a sestry, Neviem, či ste boli niekedy na operácii alebo aspoň v celkovej anestézii z nejakého dôvodu. Ak áno, veľmi dobre viete, že keď sa človek preberie, nemôže hneď prijímať potravu a nemôže ani piť, hoci práve vtedy by sa mu žiadalo piť najviac. Je to veľmi ťažké, pretože anestézia...

Čítajte viac ...