Sláva Isusu Christu…drahí bratia a sestry. Pozývame Vás na KRÍŽOVÚ CESTU- očami sv. apoštola Petra, ktorá sa uskutoční v nasledujúcich termínoch (viď plagát)… Krížová cesta bude doprevádzaná divadelnými výjavmi.Takisto bude možnosť sledovania jednotlivých zastavení aj na našej nižšie uvedenej FACEBOOKovej stránke už 14 dní pred Veľkou nocou. Veľmi sa na Vás všetkých tešíme. 🙂

link: www.facebook.com/skupinaANASTASIS