(MONS. JOZEF HAĽKO)

Každá epizóda Ježišovej krížovej cesty je apelom na mňa i na teba, niečo z nich vyplýva pre naše každodenné vzťahy.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/