Stretol som mamičku s malou dcérou pri dverách nášho rehoľného domu. Nie som si istý, či chcela len prejsť alebo už zámerne stála pred dverami, aby nás navštívila. V neskoršom rozhovore totiž spomenula priateľku, ktorá jej poradila, kde nejakú pomoc môže nájsť. Viem, že jej niekto pomohol hľadať miesto, kde Boh pôsobí svojou silou.

 Evanjelium podľa Marka nám v túto nedeľu ukazuje ako sa Ježišova uzdravujúca moc ukáže na tých biednych, ktorí sa k nemu dostanú. Božia moc sa preukáže na ľuďoch, ktorých za Ježišom niekto pošle, ba priamo pred neho dovedie, aby sa ich mohol dotknúť. Hluchonemému dnes Boh osobne vrátil sluch a potom aj správnu reč.

 Boh oddávna sľúbil, že pôsobenie jeho vyslanca – Mesiáša budú sprevádzať uzdravenia. Zvláštnym druhom a potvrdením pôsobenia Božej moci je práve uzdravenie hluchých a nemých. Ježiš však čaká na chudobných, ktorí sa majú presvedčiť, že on je ich záchranou.

Počúval som ženu, ktorá sa cítila opustená Bohom, zahanbená aj tým, že sa niektorými svojimi rozhodnutiami sama od neho vzdialila. Kvôli vzťahu sa zriekla toho, čo ju pútalo k Bohu. Vo výchove detí ostala opustená od partnera, na ktorého sa chcela spoľahnúť. V ťažkej situácii, keď si už nemohla dovoliť vlastný byt a s dvomi deťmi býva u rodičov, ktorí ju len trpia. Miesto, kde býva, nie je pokojným domovom, aký vlastne nikdy nezažila. Aj prvé pokusy vrátiť sa do vzťahu k s Bohom narazili na prekážky, keď nevedela nájsť kostol, kam by mohla chodiť s malým dieťaťom. Chce však dovoliť Bohu, aby sa dotkol jej rán osobných i rán vo všetkých vzťahoch jej rodiny.

Tešil som sa, že ju môžem priviesť do bočnej chodby nášho kostola, kam sa rodičia s deťmi môžu uchýliť. Bolo mi radosťou pozvať ju do materského centra, ktoré práve otvárame. Znova žasnem nad službou vysluhovania sviatostí, v ktorej môžem ľudí privádzať do Ježišovej uzdravujúcej prítomnosti.

Ďakujem, že spolu s každým ochotným kresťanom môžeme pred Krista privádzať tých chudobných, ktorí to práve veľmi potrebujú. Ďakujem, že sa Ježiš dotýka tej veľkej chudoby a tých mnohých chorôb, ktorými je dnes rodina napadnutá. Ďakujem mu, že do nášho kraja prišiel preto, aby uzdravoval. Vďaka nemu dnes chudoba rodiny, postihnutej následkami jej chorôb a útokom na jej dôstojnosť, má nádej na uzdravujúci proces. Má lekára, ktorý neodmieta žiadnu formu jej ochudobnenia a choroby. Dotýka sa rodiny v jej vývojových krízach. Vystiera svoje ruky pre chudobných jednotlivcov a neúplné formy rodiny, ktoré aj dlhodobo nesú svoje zranenia. On berie do svojich rúk všetkých takýchto chudobných, ktorých niekto privádza a ich biedu mu ukáže.

 Keď mám dobre otvorené oči, musím dnes povedať, čo pri pohľade na Ježišovo pôsobenie povedali jeho súčasníci: „Dobre robí všetko“. A mám chuť priviesť k nemu niekoho, kto to potrebuje.