AI: Iste ste už neraz počuli starú životnú poučku: „Keď si sa narodil, plakal si, ale všetci okolo teba sa radovali. Ži tak, aby pri tvojej smrti všetci plakali a ty si sa mohol radovať.“ Teda využi život na to aby si rástol v láske a tým v obľube u Boha i u ľudí. Aby ti s pribúdajúcimi rokmi nepribúdal len majetok, ale najmä životná múdrosť.

KE: Keď som si prečítal správu o Ježišovom zmŕtvychvstaní v Jánovom podaní, ako sme ju pred chvíľkou počuli, povedal som si – veď evanjeliá ukazujú, že Ježiš tak žil.

DI: Pred 4 mesiacmi sme oslávili jeho narodenie. Lukášovo evanjelium hovorí, ako po Ježišovom narodení ožiarila pastierov neďaleko jaskyne Pánova sláva a anjel im hovorí: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“. A tá radosť skutočne patrila aj nám a na Vianoce sme si ju, ako každý rok užívali. Radosť z narodenia. Kým malý Ježiško, ako väčšina detičiek, plakal. Vo veľkonočnom príbehu Ježišovho umučenia plačú ľudia okolo Ježiša. Nielen tí, ktorí boli priamo pod krížom, ale aj Peter, ktorý ho zaprel a určite i mnohí iní. Ba dokonca ani v správach o vzkriesení nie je na prvý pohľad veľa radosti. Matúš síce spomína anjela, ktorý obdobne hovorí ženám, aby sa nebáli, ale radosť nespomína. Oznámi, že Ježiš vstal, pošle ich k učeníkom a končí: „Povedal som Vám“. A ženy podľa neho bežali od hrobu „so strachom i veľkou radosťou“. Marek však už radosť nespomína, len strach a úzkosť. Lukáš zas hovorí o rozpakoch žien i neporozumení apoštolov. Ján, ktorý, ako sme dnes počuli, bol pri prázdnom hrobe z apoštolov prvý spolu s Petrom, hovorí, že „ešte nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“.

PAR: Zdá sa , že toho nepochopili viac, nielen jeho predpovede umučenia a vzkriesenia. Nepochopili, o čom je podľa Ježiša život sám:
– že Jeho slová sú duch a život,
– že On má svetlo života,
– že On je vzkriesenie a život,
– že On je cesta, pravda a život,
– a že kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto ho stratí pre Ježiša, zachráni si ho!
Ježiš ich i nás pozýva svojim vzkriesením nielen prijať jeho božstvo, ale aj pochopiť základné pravdy ľudského života. Že treba nielen starnúť, ale dozrievať v múdrosti a láske a že sa oplatí rásť v láske až na jej vrchol, i keby znamenal našu smrť! A to je proces, to nie je jednorazová udalosť. Proces, ktorého cieľom je trvalá radosť, presahujúca hranice smrti. O tom je Veľkonočné ráno Kristovho vzkriesenia!

MY: A o tom je nielen Veľká Noc, ale každá nedeľa. Schádzam sa v chráme:
– aby sme oslávili Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou,
– aby sme vyznali svoju vieru v neho, ako Božieho Syna
– a aby sme sa od neho učili žiť; rozumieť Bohu, ľuďom, sebe, životu.
Muži sa od Ježiša učia byť správnymi chlapmi, ktorí si vedia zastať svoje miesto. Učia sa zodpovednosti za svojich, rozumnosti v konaní, spravodlivosti, odvahe a láske. Ženy sa od dokonalého, krásneho Ježiša učia duchovnej kráse, ktorá ich robí príťažlivými celý život. Učia sa dozrievať v láske a usmerňovať svoje srdce k trvalým hodnotám. To je škola viery, do ktorej nás Cirkev každú nedeľu pozýva. Škola, v ktorej sa neplatí školné, ale naopak, ktorá ponúka dotácie. Keď učivo, najmä v praxi nezvládneme, máme k dispozícii sviatosť pokánia, priestor pre opravu. A to nielen raz. Keď nevládzeme, máme k dispozícii Eucharistiu, pokrm ktorý nás napĺňa silou a pokojom. Riaditeľom je v tejto škole Duch Svätý, o ktorom Ježiš povedal apoštolom, že ich vyučí všetkej pravde. A tak sa i stalo. A toho istého Ducha Svätého Ježiš dáva i nám, aby nás inšpiroval, naplnil, viedol. Apoštoli pod jeho vedením nielen začali život chápať, ale aj skutočne dozreli v láske. Do tej miery, že za Ježiša takmer všetci položili svoje životy. A titul, ktorý táto škola udeľuje na záver štúdia? Najkrajší a najhodnotnejší, aký vôbec môžeme získať. Všimol som si ho na jednom kríži vedľa cesty na hranici bývalej farnosti. Pred mnohými rokmi sa tam stala nehoda. Kríž svedčí nielen o nej, ale aj o jej obeti: „Tomáš Drugda, dobrý človek“. Dobrý človek! – to je titul, ku ktorému sme Ježišom všetci pozvaní.

ADE: Sme tu dnes rôzni ľudia. Vedomosťami, skúsenosťami, chuťou k učeniu, mierou viery a lásky i vekom. Ale myslím, že všetci máme podobný cieľ – chceme byť dobrými ľuďmi. Prajem Vám, aby ste tento cieľ dosiahli, aby ste sa raz mohli radovať nielen pri svojej smrti, ale najmä pri svojom vzkriesení. Prajem Vám to v mene svojom, ale najmä v mene toho, ktorý v ono nedeľné ráno pred 1984 rokmi vstal z mŕtvych. Amen.