Pred časom boli viacerí kňazi oslovení, aby vyplnili dotazník, ktorý sa týkal používania internetu a digitálnych technológií kňazmi. Výsledky spracovával Matúš Demko z Katolíckej univerzity. Pozrieť si ich môžete tu.