Azda nikdy v dejinách nebolo toľko vizionárov, ktorí tvrdia, že mali nadprirodzené zjavenie Panny Márie alebo niekoho iného. Samozrejme, nie vždy to je pravda. Človeku sa však niekedy zdá, že takéto zjavenie mu môže byť na prospech a môže posilniť jeho vieru.

Do tejto kategórie túžob by sme akiste mohli zaradiť aj Filipovu vetu z dnešného evanjelia: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.

Na prvý pohľad dobrá požiadavka. Chceme vidieť a vedieť. No Pán Ježiš nevyhovel. Z jeho odpovedi možno vybadať, že nadprirodzené zjavenia nie sú zárukou hlbšej alebo pevnejšej viery. Pri inej príležitosti to Pán Ježiš tiež naznačil – v podobenstve o boháčovi a Lazárovi, kde Abrahám nevyhovel prosbe boháča v pekle, aby Lazár vstal zmŕtvych a napomenul boháčových bratov k obráteniu. Ježiš hovorí, že ak neveria Božiemu slovu, neuveria ani vtedy, keby niekto vstal zmŕtvych.

Naša viera je založená na zjavenom Božom slove. To nám pre plnohodnotný život s Kristom tu na zemi a pre dosiahnutie nebeskej blaženosti úplne stačí. Ak niekto nepozná Božie slovo a neverí mu, nadprirodzené zjavenie mu nepomôže. Ježišovo slovo je cestou, pravdou a životom.

Je teda zrejmé, čo treba robiť: Nie vidieť a vedieť, ale poznať a veriť.