Vieš, čo chceš? Takto sa mnohí pýtajú nerozhodných, povrchných ľudí. Pohodlnosť, ľahostajnosť a im podobné zlé vlastnosti, nikdy neurobia človeka šťastným. Rovnako aj spoločnosť trpí pri takýchto ľuďoch.

Ježiš nás preto dnes oslovuje: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa, nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5).

Ján apoštol týmto Ježišovým podobenstvom nepochybne poukazuje na potrebu najužšieho spojenia s Kristom. Ježiš to potvrdzuje svojimi slovami, keď sa prirovnáva ku viniču a Otca nazýva vinohradníkom. Ježiš vysvetlí podstatu svojho učenia. Tri roky stačia na to, aby sme až do konca čias čerpali silu z učenia Krista v evanjeliách. Ako nie je možné predstaviť si rodiacu vínnu ratolesť bez fyzického spojenia s vínnym krom, tak je nemožné splniť očakávanie, ktoré má Kristus voči nám, keď opovrhneme jeho prítomnosťou.

Ako však posilňovať tento kontakt s Ježišom aby On bol skutočne „kmeňom“ v našom živote? Katechizmus katolíckej cirkvi nám dáva jasnú odpoveď: Napojenie na Krista je možné jedine skrze plnosť viery, skutky a sviatosti. Nádherne to vyjadrujú cirk. otcovia: „Krstom sme sa naočkovali na strom Kristov. Boli sme cudzou vetvou, ale zrástli sme sa s ním. Denné prijímanie Eucharistie nech preto slúži ako transfúzia Kristovho života do ochabnutého tela, sviatosť zmierenia nech nás stále ošetrí a poviaže vetvy, ktoré sa nalomili. Iba takto On bude stále v nás a my v ňom“[1].

Ako byť stále spojení s Kristom môžeme vidieť aj na príkladoch svätých, ktorých Boh rôznym spôsobom viedol a formoval ku svojej podobe. Tak je to aj s dnešnou svätou Brigitou, rehoľníčkou a zároveň spolupatrónkou Európy. V jej životopise sa uvádza, že už ako 7-ročná mala videnie ukrižovaného Ježiša. Ako 13-ročná sa vydala za osemnásťročného šľachtica a s ním mala 8-detí, ktoré príkladne vychovávala. Po smrti manžela mala rôzne videnia, v ktorých ju Kristus nazýva „svojou nevestou“ a vyzýva ju aby bola jeho prostredníčkou. A tak vstupuje do tretieho rádu sv. Františka a zakladá rehoľu Najsv. Spasiteľa. Veľkú časť života strávila v Ríme a tu výrazne prispela k reforme Cirkvi. O 18 rokov po jej smrti ju pápež Bonifác IX. vyhlasuje za svätú.

Tak ako Sv. Brigitu aj nás Pán povoláva ku spolupráci s ním. Naša odpoveď preto nech je „áno“. Nechceme viac a ani menej, len plniť vôľu Boha a vtedy plníme to najpotrebnejšie pre našu spásu. Boh nás nepozýva ku bezcenným snom. Vidíme, že náš život je dar, na ktorý musíme odpovedať činnou láskou, ktorá sa stane poďakovaním a zároveň raz odmenou.

Amen.