Milí bratia a sestry,
Určite poznáte piesne ako V dolinách, Júlia, si čarovná alebo Rodný môj kraj. Zvykneme im hovorievať evergreeny, keďže sú to poväčšine piesne staršieho dáta, no stále sa tešia popularite, vznikajú nové a nové verzie a nedá sa na ne zabudnúť. Aj to slovo „evergreen“ napovedá veľa, v angličtine to totiž znamená „stále zelený“, teda stále svieži, živý, pekný.

V evanjeliu sme počuli pieseň, ktorá je tiež „evergreenom“, hoci sa jej tak nehovorí. Je to pieseň, ktorú spievali anjeli a dodnes sa táto pieseň spieva či už pri bohoslužbách alebo aj mimo nich. Gloria in excelsis Deo! Sláva Bohu na výsostiach!

Touto piesňou pozývajú pastierov, aby sa prišli pokloniť práve narodenému Mesiášovi, ktorého Židia tak túžobne očakávali. Zrejme ich to naplnilo veľkou radosťou, lebo hneď šli a keď sa presvedčili, že je to pravda, rozprávali o tom všade, kde prišli. Ľudia sa k tomu stavali rôzne. Vieme, že niektorí sa divili, iní pochybovali. Očakávali Mesiáša. No opriadli ho toľkými predstavami, že nakoniec niektorí z nich ho neboli schopní prijať, keďže prišiel na svet vo veľkej chudobe v obyčajnej maštali. Ale toto vlastne sprevádzalo Ježiša po celý život. Vieme, že ho počúvalo množstvo ľudí. A aj reakcie boli rôzne. Jedni ho nasledovali, iní ním pohŕdali. Anjeli povedali pastierom, že radosť z jeho narodenia bude patriť všetkým ľuďom bez rozdielu. Tak to aj je. Reakcie ľudí pokračujú. Ježišovo slovo, jeho život a náuka sú totiž stále živé. Tak živé, že aj dnes sa stretáva s nadšeným prijatím, ale na druhej strane aj s nepochopením, pohŕdaním. Narodenie Ježiša Krista, teda Vianoce, ktoré práve slávime, sa azda tak viac stretávajú s nadšeným prijatím. Obrazne povedané, pridávame sa tiež k tomu spevu anjelov – Glória. Nádherne vyzdobené stromčeky, dobrá atmosféra, krásne piesne… Človek akoby na chvíľu zabudol na realitu života. Schválne hovorím „zabudol“, lebo vieme, že realita života nie je až taká idylická. Je to skôr opačné. Život prináša so sebou aj námahy a starosti. Túžba človeka po bezstarostnom živote je však asi nezničiteľná. A tak veru je nie raz ťažké prijať Ježiša už nie ako malé dieťatko, ale ako toho, ktorý je Pánom života a smrti, toho, ktorý dáva pravidlá pre náš život, toho, ktorý hovorí: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa…“ Ťažko je niekedy napríklad prijať požiadavku nedeľnej návštevy kostola. Alebo požiadavku odpustenia blížnemu. Ťažko môže padnúť človeku vyspovedať sa zo svojho hriechu. Ťažko môže padnúť požiadavka prijať počatý, a zatiaľ nenarodený ľudský život, hlavne keď neplánovaný a oberá nás o pohodlie a komfort. V takýchto situáciách sa nám ťažko spieva radostné „Glória“. A predsa, aj v týchto okolnostiach je ukrytý Boží prst, ktorý to má všetko pod kontrolou. Ježiš však môže od nás vyžadovať aj určitý nárok, keďže aj sám niesol svoj kríž až do konca, až na Golgotu.

Bratia a sestry, dnes sa teda radostne pripájame k spevu anjelov a tešíme sa z toho, že nám Boh daroval to najdrahšie, čo mal – svojho Syna. Cez neho sa môžeme dostať späť k Bohu, cez neho nám môžu byť odpustené hriechy, s ním môžeme nájsť tú opravdivú radosť. Nech aj dnešná svätá noc je pre nás výzvou, aby sme sa pridali k radostnému spevu anjelov, ale zároveň, aby sme sa pridali k Ježišovi, ktorý nesie aj svoj kríž. Nebojme sa prijať jedno i druhé. Ježišovo posolstvo je niekedy náročné, no vždy nám prináša to najlepšie pre náš život.

O slávnom skladateľovi Johannovi Sebastianovi Bachovi sa píše, že v starobe stratil zrak. Raz do jeho mesta prišiel slávny očný lekár, ktorý ho chcel vyliečiť. Bach na to pristal. Keď mu lekár štyri dni po operácii zložil z očí obväz, lekár sa ho s nádejou v hlase pýta: „…vidíte?“ Bach mu odpovedá: „Nech je Boh za všetko oslávený. Nevidím nič.“ Okolostojacim to prišlo veľmi ľúto. No Bach im povedal: Radšej mi zaspievajte moju obľúbenú pieseň: „Čo chce môj Boh, nech sa vždy stane, jeho vôľa je najlepšia!“

Bratia a sestry, aj náš život je v Božej réžii. Čo sa stane v budúcnosti, nevieme. Nech je však celý náš život takým „evergreenom“, ktorý spieva na slávu Boha. V radostiach, bolestiach, námahách. Všetko na česť a slávu Boha. Aby sme mohli raz spievať večný „evergreen“ na slávu Boha s anjelmi v nebi. Amen.