Teologická fakulta Katolíckej univerzity vás pozýva na prednášky s medzinárodnou účasťou v rámci Týždňa etiky . Viac informácií nájdete na plagátikuwww.tf.ku.skhttp://tf.ku.sk/ouniverzite/kalendar-podujati/517-uskutoni-sa-konferencia-o-hadani-osobnej-identity.html.