Rodokmeň Ježiša Krista (Mt 1, 1–17) Matúš vo svojom rodokmeni spomína štyri ženy a Máriu ako piatu. Zo Starého zákona však nespomína tie, ktoré by sme čakali. Nie Sáru, Rebeku, Liu a Ráchel, ale spomína ženy, ktoré boli akoby na opačnom brehu. Nie na strane veľkých žien, ale na...