Plodnosť a čistota

AI:   Dosť sme toho dnes prečítali – 6 biblických úryvkov a ešte odzneli aj žalmy, modlitby a komentár. Pamätáte vôbec, kde sme začali, o čom, alebo o kom bolo prvé čítanie? O obetovaní Izáka, teda o Abrahámovi, otcovi viery a súčasne otcovi Izraela. Podľa knihy Genezis mal Izák 2 synov, Ezaua a Jakuba. Jakub mal synov...

Čítajte viac ...

Nech nám nezíde z mysle…

Milí bratia a sestry, Určite poznáte príslovie „Zíde z očí, zíde z mysle“. Chceme tým povedať to, že človek veľmi rýchlo zabúda na veci alebo udalosti, ku ktorým sa nevracia. V takomto nebezpečenstve boli apoštoli, o ktorých vieme z evanjelia, že po Ježišovej smrti a pochovaní zostali za zatvorenými...

Čítajte viac ...