Päťka Ducha Svätého

Audio homília Neviem, či ste počítali dni, alebo týždne, ale Turíce aj tohto roku prišli presne 50. deň po Veľkej noci. Len či aj Vianoce prídu načas, teda 25. decembra? Zvestovanie Pána sme totiž tohto roku neslávili 25. marca, teda 9 mesiacov pred oslavou Jeho narodenia, ale až 4....

Čítajte viac ...

Láska – dar Ducha Svätého

Milí priatelia, desať dní po sviatku Ježišovho nanebovstúpenia – oslavujeme zoslanie Ducha Svätého, Turíce. Ako to bolo v prvé Turíce vieme. Ježiš pred svojim nanebovstúpením hovoril svojim priateľom o ich budúcom poslaní, o tom, ako majú v celom svete o ňom svedčiť a robiť zo všetkých ľudí jeho učeníkov. Úloha ťažká, zdanlivo nesplniteľná pre túto...

Čítajte viac ...

Duch – Zjednotiteľ

Bratia a sestry, možno ste už boli niekde v zahraničí a najmä keď ste nevedeli reč danej krajiny, bolo dosť ťažké sa orientovať a dorozumieť. Ešte horšie bolo, ak človek náhodou v takejto situácii zablúdi. Vtedy spoznáme, aký veľký dar je rozumieť sa navzájom. V prvom čítaní sme počuli,...

Čítajte viac ...