Prečo to u nás nie je ako vtedy na Turíce?

Dnes na Turíce oslavujeme akoby narodeniny Cirkvi. Pripomíname si zoslanie Ducha Svätého a v duchu hľadíme späť na slávne počiatky spoločenstva, ktorého sme aj my súčasťou. Aké máme pocity, keď znovu počúvame, aké nadšenie, horlivosť a akú odvahu mali na počiatku apoštoli? Ako na nás pôsobí pohľad na dar...

Čítajte viac ...

Nechajte pôsobiť dary Ducha Svätého

Kresťanská teológia Ducha Svätého je zakorenená v židovstve. Výraz Duch sa prekladá zo židovského slova (ruah) a dokonca v jeho výslovnosti objavíme Boží vietor a dych. Boží vietor, dych Boha, prítomnosť Boha – to sú všetko spôsoby vyjadrenia Božej prítomnosti. Výraz „Duch Svätý“ sa v Starom zákone použil iba...

Čítajte viac ...

Byť pomazaný Duchom

Bratia a sestry, zvlášť vy, kuchári a kuchárky, ale aj vy ostatní, skúste si v duchu predstaviť nejaký jednoduchý recept na prípravu mäsitého jedla alebo nejakého koláča… Všimnite si, že všade používate olej. Keby ste ho nepoužívali, asi by ste toho veľa nenavarili a neupiekli. Chce to olej… Muži,...

Čítajte viac ...