Keď sa po tieto dni pýtame detí, čo im priniesol Ježiško, s nadšením vymenúvajú, čo všetko našli pod stromčekom: Nový tablet, hru, sveter, topánky… Darčeky patria k Vianociam. A hlavne deti si bez nich sviatky ani nevedia predstaviť. Dovoľte mi však teraz otázku: Čo doniesol Ježiško vám? Nemyslím teraz...