Bratia a sestry, Prežívať spoločenstvo je vlastné každému človeku. Najhorší trest pre zločinca je posadiť ho do samotky. To nikto nemá rád. Keď je človek sám, veľmi ľahko sa dokáže znechutiť, zúfať si, psychicky je to veľmi náročné a neraz sa stáva, že si siahne aj na život. Nikto...