Liturgické texty Audio homília Nie je zázrak, že človek prijíma dar viery? A nie skrze vieru sa potom dejú zázraky? O zázraku prijatia našej viery cez misiu svätých Cyrila a Metoda je potrebné písať a hovoriť. Aj keď sú základné údaje ich života učivom pre základné školy, nejedná sa iba o jednoduchú kapitolu z dejín....