Zostup a výstup

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto...

Čítajte viac ...

In hoc signo vinces

Milí bratia a sestry, isto ste už videli skupinu ľudí – alebo sami ste boli v takej skupine ľudí – ktorá si prezerá nejaké im neznáme mesto. Dosť často mávajú so sebou sprievodkyňu, ktorá ich povodí na tie najdôležitejšie najzaujímavejšie miesta. Aby ju dobre videli a poznali a tiež...

Čítajte viac ...