AI:   Tento týždeň sme mimo iného pracovali nad našimi farskými pozemkami a zodpovedná osoba bola veľmi spokojná, že našla poznámky, ktoré pri číslach parciel robil istý človek pred 8. rokmi. Tak toto sú Dlhé zeme, toto Vlčie Kúty… Viete kde to je? Neviem – hovorím – nie som stadiaľto a niektoré...