Poznáme mnohí vyjadrenie: Toto je kosť z mojich kostí. Používame to často v rodine, aby sme sa identifikovali s tými, s ktorými nás viaže veľmi blízke puto. Dnešné 1. čítanie hovorí o vernosti členov izraelských kmeňov tomu, koho si zvolili za kráľa. A bol to Dávid. Hneď na začiatku dnešného zamyslenia...