„Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ Tak spieva prorok Izaiáš v 52. kapitole svojej knihy. Toto je najkrajšia zvesť všetkých čias, toto je nový svet, nový život. Boh kraľuje, prestala vláda temností, zažiarilo svetlo...