Toto je dom Boží!

Liturgické čítania Tento rok Cirkev slávi namiesto 32. nedele v cezročnom období Výročie posviacky matky všetkých kostolov – Lateránskej baziliky v Ríme. Pôvodne bola zasvätená Spasiteľovi a neskôr sv. Jánovi Krstiteľovi. Čo znamená posviacka kostola a jeho existencia pre liturgiu, prípadne pre kresťanskú spiritualitu? Začnime slovami z Evanjelia sv....

Čítajte viac ...