Hľadať cestu k Bohu

Bratia a sestry, neoficiálny názov dnešného sviatku je veľmi známy – Troch kráľov. Keby sme však len trochu začali skúmať, čo to má s vecou spoločné, zistili by sme, že veľmi málo. Tí ľudia, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježišovi, neboli totiž pravdepodobne králi, možno neboli ani traja a zrejme sa to...

Čítajte viac ...

Zostala so Synom…

Bratia a sestry, za oných čias – pred novembrom 89, sa 8.marca s veľkou pompéznosťou slávil Medzinárodný deň žien. Neviem, či táto tradícia pokračuje aj teraz, ale zdá sa mi, že to akosi upadlo do zabudnutia. Do popredia – chvalabohu – sa dostáva iný sviatok – Deň matiek, ktorý slávime vždy...

Čítajte viac ...

Rásť a mocnieť…

Bratia a sestry, dnes má sviatok Sv. rodina, ale takisto môžeme povedať – myslím si –, že je to sviatok každého z nás, pretože každý z nás je nejakým spôsobom spätý s rodinou. Už len to, že pochádzame z rodiny; mnohí z nás aj naďalej žijú v rodinách, založili si vlastné rodiny. Rodina je teda nerozlučne...

Čítajte viac ...

…na to sme tu…

„Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti, ktorý ohlasuje spásu, ktorý hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“ Tak spieva prorok Izaiáš v 52. kapitole svojej knihy. Toto je najkrajšia zvesť všetkých čias, toto je nový svet, nový život. Boh kraľuje, prestala vláda temností, zažiarilo svetlo...

Čítajte viac ...

Svetlo vo tme

Tichá a svätá noc. Je ňou práve tá dnešná. Prečo? Lebo dnes prišlo na svet slnko spásy pre všetky národy, ako o tom hovorí starodávny patristický text:„Ó, quam praeclara est divina Domini providentia ut in illo die quo factus est sol ipso die nasceretur Christo.“ „Ó, aká slávna je Božská Prozreteľnosť...

Čítajte viac ...

Nová revolúcia

Počuli ste najnovšiu správu z Afganistanu? Taliban konečne vydal Bin Ladina… – Ale na poštových známkach. Tento vtip sa mi páči. Konečne sa s kresťanským optimizmom vieme pousmiať aj nad neľahkou situáciou. S úsmevom na tvári a s dobrým prístupom v srdci sa pokúsme spoločne pouvažovať o vážnych veciach,...

Čítajte viac ...

Dokonalá múdrosť

Bratia a sestry, pomaly sa schyľuje ku koncu cirkevného roka a z tohto dôvodu sa pri liturgii čítajú čítania, ktoré upriamujú náš zrak na posledné veci. Hovorí sa v nich o základných princípoch ľudskej a kresťanskej múdrosti. Tak tomu je aj dnes, keď počúvame Pavlov list do Solúna, kde...

Čítajte viac ...

Byť diplomatom? Byť úprimným?

Bratia a sestry, zrejme je vám známe príslovie „Čo na srdci, to na jazyku“. Pritom myslíme na človeka, ktorý hovorí pravdu, teda to, čo cíti, to aj povie. Neklame. Pravdovravných ľudí máme radi. Lenže niekedy práve spôsob reči podľa uvedeného príslovia nie je najlepší, lebo dokáže zraniť. Niekto si však...

Čítajte viac ...

Kde bolo, tam bolo…

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami, bola jedna zázračná krajina. V tej krajine panoval múdry a dobrý kráľ… Takto nejako sa začínajú mnohé rozprávky, ktorými si my ľudia uľahčujeme život. Často mávame rôzne túžby a želania, ktoré sa nedajú alebo len veľmi ťažko dajú uskutočniť....

Čítajte viac ...