Škola Eucharistie

Bolo to pred 770 rokmi, keď v roku 1247, biskup Róbert v Liege, v Belgicku, zaviedol na žiadosť cisterciátskej mníšky Juliany sviatok „Božieho Tela“. Po dvadsiatich rokoch pápež Urban IV. rozšíril jeho slávenie na celú Cirkev. Liturgiu hodín, ako aj pieseň „Chváľ Sione Spasiteľa“, ktorá je dnešnou sekvenciou, zložil sv. Tomáš Akvinský....

Čítajte viac ...

Vy (sa) im dajte jesť

Audio homília Mnohých sa nás dotklo, keď sme sa dozvedeli, že 16. mája tohto roku v Južnom Sudáne postrelili slovenskú rehoľnú sestru Veroniku Teréziu Rackovú. Patrila do Kongregácie služobníc Ducha Svätého. Bola lekárkou, slúžila chorým, ktorí boli chudobní a videla v nich Krista. Zarmútilo nás, že zomrela na následky zranení v nemocnici v Keni....

Čítajte viac ...

Telo oživené Krvou Krista

Tento týždeň ma na sídlisku oslovila pani, ktorá ma videla kráčať v kapucínskom habite. Chcela sa rozprávať o viere a o tom, ako ju správne chápať s pomocou Písma svätého. Bola vďačná, že mohla bohatstvo tajomnej Božej lásky v Biblii spoznávať po tom, čo stretla Svedkov Jehovových. Zbadala však, že ich tvrdenia často...

Čítajte viac ...

AKO? To je otázka, ktorá v určitom slova zmysle ohľadom Eucharistie, Sviatosti Oltárnej, ostala dodnes.

AI:   Neviem, koľkí sa ešte pamätáte na život bez televízie. A následne na situáciu, keď ste si vy, alebo niekto iný kúpil televízor. Zrazu sa pred vami objavili ľudia, ktorí sa na obrazovke pohybovali hore dole, hovorili i spievali… „Odkiaľ sa tam vzali? „Ako je to možné?!“ – pýtali sa starí...

Čítajte viac ...

Úcta k Božskému pokrmu

Kto niekedy zablúdil, vedel by o tom rozprávať. Mohol by povedať, aké mal pocity, čo všetko robil, aby našiel správnu ulicu alebo cestu. Vedel by rozprávať aj o radosti, keď sa mu to podarilo. Niektorí ľudia, zvlášť starší a skúsenejší hovoria, že aj samotný život je cestou, na ktorej...

Čítajte viac ...