Vyznanie lásky

Veľký ruský spisovateľ Fjodor Michajlovič Dostojevskij je autorom slávneho výroku: Krása zachráni svet. A dnes sa môžeme naozaj tešiť na veľkú krásu. Evanjelista Ján, ktorý je znázornený symbolom orla dnes vystúpa do obrovských výšok a prednesie nám akúsi ľúbostnú poéziu Ježišovho srdca, v ktorej nám vyjadrí v krásnych slovách a obrazoch svoju veľkú lásku....

Čítajte viac ...

Hľadieť jedným smerom

Milí bratia a sestry, o láske koluje množstvo rôznych citátov, myšlienok a sentencií. Jedna z týchto viet – azda už aj ošúchaná znie „Milovať znamená pozerať sa jedným smerom“. Jej autorom je údajne Antoine de Saint-Exupéry. V tomto krátkom výroku je skrytá veľká pravda, totiž, že keď máme niekoho...

Čítajte viac ...

Dobrota a priateľstvo po celé veky

Kresťanstvo vyžaduje, aby veriaci pochopil hlavné články viery nielen intelektuálne, ale aby podľa nich aj konal v každodennom živote. Mimoriadny príbeh obrátenia Kornélia v prvom čítaní ilustruje toto posolstvo. Je to najdlhšie rozprávanie o jednotlivcovi v Skutkoch apoštolov. Témou príbehu je Božie prinútenie – Peter je posledný, čo by...

Čítajte viac ...