Zvládať úspech

Ústrednou témou Markovho evanjelia, ktorému sa zvlášť venujeme v tomto liturgickom roku je zjavenie, že Ježiš je Božím synom. Hneď na začiatku to zvoláva Boží hlas nad vodami Jordánu pri Ježišovom krste: „Ty si môj milovaný syn.“ Vo vrcholnej scéne evanjelia to vyznáva pohanský stotník pod krížom: „Tento človek bol...

Čítajte viac ...

Všetci hľadáme…

Každý čosi hľadáme. Hľadáme – lebo zisťujeme, že sme niečo stratili. Ako napríklad kľúče alebo okuliare. A hľadáme tiež zo zvedavosti (ako napríklad oficiálne výsledky referenda o rodine), aby sme získali nejaké poznanie, uistili sa o niečom, posunuli sa ďalej na ceste svojho osobného smerovania k cieľu. Hľadanie ako možnosť uvedomiť...

Čítajte viac ...

Utrpenie…

Bratia a sestry, veľmi veľa sa hovorilo a aj sa hovorí o tom, čo je vlastne utrpenie, choroba, problémy alebo iné trápenie. Aký to má zmysel, či je to potrestanie za hriech alebo dokonca či je to trest za hriech rodičov a podobne. Najmä v Starom zákone ľudia považovali za dôsledok hriechu, ak boli...

Čítajte viac ...