Každého z nás láka tajomstvo. Chceli by sme to byť práve my, ktorí ho odhalíme. Najmä vtedy, keď sa nám zdá, že sme mu blízko na stope. Stačilo by hádam niekomu nazrieť ponad plece alebo popod pazuchu. Veci sa komplikujú ale tým, že to tajomstvo je otázka: kedy bude koniec...