Evanjelium o Zachejovi je dôležité dať do kontextu s uzdravením slepca predtým ako Kristus vchádza do Jericha. Následne začína vystupovať do Jeruzalema. Text o Zachejovi nemá nik z evanjelistov, jedine Lukáš, ktorému veľmi záleží na tom, aby sa spása dostala ku všetkým ľuďom aj k tým, ktorí žijú v Jerichu, meste hriechu, najnižšie položenom obývanom...