Bratia a sestry, na diskusnom fóre jednej z kresťanských stránok na internete sa prednedávnom objavila téma s názvom „Kedy hrdosť a kedy pýcha?“ Veľa ľudí sa potom zapojilo do diskusie o tom, kde sú vlastne hranice medzi týmito dvoma vlastnosťami – keďže jednu vnímame pozitívne, pričom druhá patrí medzi...