Otvorená myseľ

Desaťročia života v katolíckej Cirkvi mi dávajú vidieť ako sa formuje moja myseľ cez jej liturgiu a čítanie Písma svätého aj počas jej slávení. Prechádzaním čítaní, ktoré mi Cirkev v tomto roku ponúkla na tretiu veľkonočnú nedeľu, som okrem témy zmŕtvychvstania hneď mysľou zachytil ešte jednu tému. Pozvanie k...

Čítajte viac ...

Naozaj vstal z mŕtvych

Evanjelium dnešnej nedele nám ukazuje jedno z mnohých zjavení Zmŕtvychvstalého. Emauzskí učeníci práve dorazili udychčaní do Jeruzalema a rozprávajú, čo sa im počas ich dlhej cesty prihodilo, keď sa objavil medzi nimi Ježiš hovoriac: „Pokoj vám!“ Najskôr preľaknutie, akoby mali nejakú vidinu, potom úžas, pochybovačnosť a nakoniec radosť. Dokonca pochybovačnosť a radosť spolu:...

Čítajte viac ...

Chýbajú nám semafory…

Križovatiek v živote pribúda a začínajú nám chýbať semafory. Lepšie povedané: možno aj sú, ale už na nich bliká iba oranžové svetlo a človek preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Si na hlavnej? Nie si? Môžeš ísť, alebo musíš počkať? Život sa stáva komplikovanejším, križovatiek pribúda a na jednej už nie sú iba tri cesty,...

Čítajte viac ...