Dnešná doba nepotrebuje učiteľov, ale svedkov. A učiteľov potrebuje iba vtedy ak sú zároveň aj svedkami. Táto myšlienka božieho sluhu Pavla VI. je už dnes až notoricky známa. Slovo svedok a nutnosť vydávať svedectvo sa už tak často spomína v príhovoroch a homíliách, že sa už stalo –  nebojme sa to povedať –...