Úroda a dedičstvo kráľovstva.

Jesenný čas je obdobím zberu úrody, zvlášť ovocia. Nie je náhoda, že sa s kľúčovým slovom úroda stretáme v tento jesenný čas pri zastavení nad Božím slovom pre 27. nedeľu. Veď je to aj čas zberu úrody hrozna, potrebného na výrobu vína, považovaného za jedinečný nápoj. Úrodu očakáva hospodár, ktorý stále zostáva...

Čítajte viac ...

Vám sa Božie kráľovstvo vezme…

Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch sa týka predovšetkým vzťahu medzi Bohom a ľudom Izrael. Jemu Boh poslal najprv prorokov a potom svojho vlastného Syna. Ale ako všetky Ježišove podobenstvá, je to „otvorený príbeh“. Na histórii Boha s Izraelom sa prezentuje vzťah Boha k ľudstvu. Ježiš berie žalobu Boha, ako ju...

Čítajte viac ...