Slušný, ale neposlušný…

Diskusia, dialógy, debata… Na jednej strane slová aktuálne, dôležité, potrebné. Na strane druhej  – kde a ako sa debatuje a diskutuje. Každý si myslí, že má pravdu a povie ju a už nepotrebuje počúvať. Diskusia v náboženských otázkach? Máme pred ňou niekedy dosť veľký strach. V každom prípade je to škoda, pretože Kristus sa diskusie...

Čítajte viac ...

Ako k Tebe prichádza Boh?

Ako k Tebe prichádza Boh? „Cez ľudí“, odpovedajú mnohí; „cez udalosti“, hovoria ďalší, „v tichu modlitby, pri slávení sv. omše, pri čítaní Biblie, v bolesti, cez kríž…“ – podobných odpovedí sme počuli a možno aj my sami dali nespočetne. Cez človeka, presnejšie cez Jána Krstiteľa prišiel Boh ku mnohým Ježišovým súčasníkom. Jeho „ceste...

Čítajte viac ...

Byť diplomatom? Byť úprimným?

Bratia a sestry, zrejme je vám známe príslovie „Čo na srdci, to na jazyku“. Pritom myslíme na človeka, ktorý hovorí pravdu, teda to, čo cíti, to aj povie. Neklame. Pravdovravných ľudí máme radi. Lenže niekedy práve spôsob reči podľa uvedeného príslovia nie je najlepší, lebo dokáže zraniť. Niekto si však...

Čítajte viac ...