Na začiatok vám dám jednu otázku: Čo je v živote najdôležitejšie? Bez čoho by sme si nevedeli život predstaviť? Skúsme si teraz v duchu vymenovať veci, ktoré majú veľkú váhu v našom živote. Dôležité je mať kde bývať. Ďalej mať zamestnanie. Mať auto. A všeličo iné. Vedeli by sme menovať hádam aj viac...