Bratia a sestry,

V dnešnej dobe často počujeme otázku „čo z toho mám?“. Hovoria tak obchodníci, hovoria tak ľudia, keď majú niekomu pomôcť, keď sa majú niečoho vzdať, no hovoria tak aj deti či žiaci v škole. Nikto nechce byť stratový, každý chce dosiahnuť nejaký ten zisk. Keď niekto dáva svoje peniaze do banky alebo do nejakých fondov, tak len preto, aby mu tie peniaze vyniesli ešte viac. Na čas sa síce tých peňazí zriekne, ale vie, že potom dostane viac. Každý chce teda, ako sa povie, správne investovať.

O správnych investíciách sme počuli aj v dnešnom evanjeliu. Ježiš hovorí, že blahoslavení budú tí, ktorí investovali do tých najlepších fondov, ako sú: šíriť pokoj okolo seba, zriekať sa majetku v prospech iných, zrieknuť sa hriechu, šíriť vieru, nehanbiť sa za ňu. Týmto všetkým, ktorí vlastne investovali do dobra, sľubuje hojnú odmenu v nebi.

Teda aj v duchovnom živote sa dá investovať dobre alebo zle. Ak investujem do dobrého, teda ak sa zrieknem svojho pohodlia a egoizmu len preto, aby som mohol urobiť niečo dobré – pomôcť iným, potešiť, vypočuť, je to tá najlepšia investícia života. Po smrti si to všetko nájdem, ako sa hovorí, aj s úrokmi. Naopak, ak investujem zle – ak nevidím nič, len svoje záujmy, tiež si to po smrti nájdem aj s úrokmi, ale na inom mieste, tam kde by určite nikto z nás nechcel ísť. A práve dnes je deň tých, ktorí už tú odmenu po smrti získali v nebi. Zaiste vieme o viacerých, ako žili, ako zomreli. A vieme aj to, prečo ich Cirkev vyhlásila za svätých. Mučeníci investovali svoj život na to, aby vydali svedectvo viere. Vieme, že takí idú po smrti rovno do neba. Teda ich investícia sa im oplatila. Tí, ktorí neboli mučeníci, sa zase nejakým iným spôsobom pričinili, aby svedčili o Božej pravde, aby pomáhali iným. Skrátka, všetci svätí niekam niečo investovali: svoj čas tým, ktorí to potrebovali, svoj majetok chudobným, pomoc a povzbudenie každému, kto to potreboval, atď.

Všetci títo obyvatelia neba sú nám teda takou veľkou výzvou, aby sme ich nasledovali v ich príklade. Keď ide o pozemské veci, ako sú peniaze, výhodné zamestnanie a podobne, vieme byť veľmi šikovní. Buďme teda takí šikovní aj v tom duchovnom zmysle – keď treba niekomu pomôcť, nebojme sa predbiehať sa v týchto investíciách. Hoci ten čas by sme mohli využiť na nejaké naše záľuby alebo príjemnejšie činnosti. Som si však istý, že ovocie tej našej činnosti pre druhých nájdeme raz v nebi, ktorá sa vráti ako veľmi dobrá investícia nášho života.

V tieto dni Svätý Otec vyhlásil za blahoslavenú ženu našich dní – Matku Terezu. Zomrela len prednedávnom. Vieme, že veľmi pomáhala tým najchudobnejším. A tiež to mohla považovať za stratu. Veď určite boli aj príjemnejšie veci, ako ošetrovať malomocných a pochovávať mŕtvych, ktorým ani nevedela mená. Príklad tejto slabej ženy otriasol celým svetom. Majú ju v úcte kresťania, mohamedáni, hinduisti aj budhisti. Toto je práve tá správna investícia dnešných dní – svedectvo, ktoré otriasa aj nevercami – pomoc druhým. Aj za cenu vlastného utrpenia, či nepohodlia. Dnešný svet sa dá presvedčiť práve týmto, ničím iným a už vôbec nie peknými rečami.

Nech nás teda príklad Matky Terezy, ale aj ostatných svätých naozaj tiahne k tomu, aby sme sa nebáli robiť dobré „duchovné investície“, teda šíriť dobro aj za cenu zrieknutia sa pohodlia alebo príjemna. Veď všetko sa nám raz mnohonásobne vráti.

Amen.