Azda viac ako kedykoľvek predtým sa dnes spomína slovo solidarita a to, ako veľmi je potrebná medzi národmi, medzi štátmi, medzi etnickými skupinami a vôbec medzi ľuďmi. Spomína sa možno aj preto, že jej niet alebo že jej je veľmi málo.

Na dnešnom úryvku evanjelia môžeme vidieť, ako nám sám Kristus ide aj v tomto smere príkladom.

Prosí za všetkých. Aby boli jedno. A nielen to, ale delí sa aj so svojou slávou: Slávu, ktorú si ty dal mne, Otče, ja som dal im, aby sme všetci boli jedno. Zaujímavé. Ak má človek úspech, zväčša sme svedkami, že si to necháva skôr pre seba, teší sa, že vyniká nad iných a málokedy sa vie deliť, lebo sa bojí, že by prišiel o časť svojho majetku a bol by potom chudobnejší.

Poďakujme hlavne za to, že aj s nami je Kristus solidárny, pretože vtedy sa modlil aj za nás, aj nám ponúka svoju slávu. Poďakujme mu, že kraľuje nad nami a poďakujme za to, že aj nás povolal k účasti na tomto kraľovaní.

A nech tá vďaka spôsobí, že aj my budeme solidárni s našimi bratmi a sestrami.
Amen.