Téma, ktorú pred nami otvára evanjelium 27. nedele je veľmi bohatá a dalo by sa z nej navariť veľa a veľa večerí, ale my môžeme iba jednu. Okrem toho máme ako kuchári dosť veľký problém, pretože varíme, varíme, ale v probléme manželstva sa pohybujeme iba teoreticky. Na druhej strane sa ale môžeme aj spýtať: Kto pozná viac príbehov krásnych a vydarených manželstiev, ale aj smutných a skrachovaných ako kňaz? Aj keď iba z rozprávania. Človek však nevie všetko zažiť, môžeme počúvať a nechať sa poučiť. Asi nemusí byť lekár chorý na rakovinu, aby sa snažil pomôcť, prípadne i pomohol niekomu, koho rakovina ničí. Z čoho teda chceme variť? Započúvajme sa do slov evanjelia podľa Marka.

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

             Farizeji pristupujú k Ježišovi, aby ho pokúšali. Pýtali sa, či sme muž prepustiť manželku. On im odpovedal po židovsky – protiotázkou… Čo vám prikázal Mojžiš? Mojžiš dovolil napísať priepustný list…  Pán Ježiš sa pýta, čo Mojžiš prikázal, oni odpovedajú, čo Mojžiš dovolil.  Spravidla to chápeme tak, že keď už muž so ženou nevedel vydržať a pre nejakú príčinu ju chcel poslať od seba preč, tak jej dal priepustný list. Práveže to tak nebolo. Bolo to tak, že židovskí muži odohnali od seba manželky a priepustný list im nedávali. Žena bola vtedy stratená, pretože nebola slobodná, stále patrila mužovi, ktorý ju odohnal. Ak sa náhodou dala dokopy s iným mužom – tak bola cudzoložnica a mohla byť ukameňovaná. Do toho vstúpil Mojžišov predpis a ten hovoril: Ak už ženu od seba odoženieš, musíš jej dať priepustný list.  Ten jej pomohol, aby nejako vedela aj ďalej prežiť. Mojžiš teda zasiahol do rozbehnutej praxe a trošku zmiernil dopad prepustenia pre ženu tým, že vymyslel priepustný list. To spravil pre tvrdosť srdca…

Ale Boh to chcel inak… Pán Ježiš mení prístup. Nedáva skratky a rýchle riešenia. Pri uvažovaní nad problémom sa nedá zatiahnuť do hry: Je to tak, alebo tak. Pýta sa ako to chcel Boh. Najskôr sa spýtajme ako to plánoval Otec. Ak to pochopíme, budeme si vedieť dať odpoveď na otázku smie, či nesmie. Ako to chcel Boh? Započúvajme sa do textu z knihy Genezis, ktorý nám hovorí o prvotnom Božom pláne. O tom, čím je muž pre ženu a žena pre muža. Pozrime sa na nádherný sen, ktorý Boh pre človeka vysníval, keď dal mužovi ženu a žene muža. Potom trošku pochopíme odkiaľ sme padli a kam sme padli ak riešime priepustné listy.

Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre, že je človek sám. Urobím mu pomocníka, ktorý mu bude podobný.“ Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetky nebeské vtáky, priviedol ich k Adamovi, aby videl, ako ich pomenuje. Lebo ako Adam nazval každú živú bytosť, tak sa ona volá. A Adam dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný Adamovi, sa nenašiel.

Pán, Boh, teda dopustil na Adama hlboký spánok. A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré Pán, Boh, Adamovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. A Adam zvolal: „Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať Mužena, lebo z muža bola vzatá.“ Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo.

V prvom rade nie je dobre, keď je človek sám. To hovorí náš Stvoriteľ. On vie, ako je to najlepšie. Prečo bol však prvý človek sám, keď mal okolo seba toľko zvierat a vecí? Bol pánom celého sveta. Človek potrebuje medziľudský vzťah, aby nebol sám. Ten nemal. Ale prečo bol sám, keď mohol predsa komunikovať s Bohom? Asi nemohol, pretože pre vzťah s Bohom nás tiež otvára medziľudský vzťah. Potreboval pomocnicu , ale bytostnú. Žena nie je na podávanie tehál, keď muž buduje, ani iba na varenie, žehlenie. Pomoc, ktorú potrebuje človek, je pomoc bez ktorej si nepomôže. Tu doslova platí, čo si počne sám so sebou? Nič si sám so sebou nepočne.

Všimnime si ďalej, že Písmo hovorí: Nie je dobre, keď je človek sám. Nehovorí: Nie je dobre, keď je muž sám. Muž tam ešte nebol. Človek bez medziľudského vzťahu nevie ani kým je. Potrebuje pomocnicu, ženu a až cez vzťah s ňou sa dozvedá, že je muž. Kríza identity v ktorej sa nachádzame je v prvom rade kríza medziľudských vzťahov. Identitu si nevybudujem vo vzťahu so svojím psom, ani mačkou, ani prasaťom, ani kanárikom. Potrebujem medziľudský vzťah. Človek potrebuje pomoc, aby vôbec vedel kým je.

Adam sa dostal do hlbokého spánku. Svätý Ján Pavol hovorí, že to bola nuda, letargia, nemal prečo žiť. To bol ten spánok. Nebola to operácia pod narkózou, ako niektorí úsmevne hovoria. Bez medziľudských vzťahov nevieme na čo sme na svete. Nebaví nás život a obklopenie bohatstvom a všetkými možnými náhradnými vecami, či živočíchmi nám nepomôže, nevybudujeme si radosť. Zostaneme pri potešení. Ale potešenie je chvíľkové a vyprchá. Iba radosť z čistého vzťahu trvá naveky.

Vybral jedno z jeho rebier. Rebrá máme na to, aby chránili to najcennejšie, čo v sebe máme – ľudské srdce, nevyhnutné pre život. Obraz rebra je teda nádherný obraz toho, že žena má chrániť srdce muža. To je jej ďalšia nenahraditeľná úloha. Žena je tá, ktorá ochraňuje srdce muža, aby celkom nezdivel. Nedá mi nepripomenúť Andreja Sládkoviča tu pod Poľanou:

Mať žne: a kto to dieťa čičíka? Šum lístia storočných dubov; a k akej piesni chlapča privyká? Vietor duje horou hrubou; a pekná pieseň šumnej materi mladuškú dušu len s krásou mieri, aby celkom syn nezdivel: a preto potom rád on počúva aj keď Poľanou víchor predúva aj mladuchy slovenskej spev.

Keby sme mali času, ešte by sme mohli hovoriť dlho o tom, čím je žena pre muža a muž pre ženu. Teraz si skúsme znova položiť otázku: Smie muž odhodiť takýto dar, ktorý mu dal Boh? Smie napísať priepustný list a prepustiť ju ako tovar? Platí to i naopak samozrejme. Tu je problém na ktorý poukázal Kristus. Ak sa správaš k človekovi ako k veci, ako k tovaru, tak ti moje slovo nepomôže ani smieš, ani nesmieš. Pochop z akej výšky si padol, ako si totálne mimo, keď hovoríš o rozvode. Pochop, že to všetko je iba preto, že nevieš koho si dostal…