V prírode vidím silu prirodzeného života, ktorou sa rastlina pretláča do plnosti svojho vzrastu cez prekážky, ktoré jej stoja v ceste. Vidím silu prirodzeného rastu. Z malých semien vyrastú rastliny veľkosťou a váhou tisícnásobne presahujúce ich počiatok. Napríklad stromy rastú do výšky niekoľko desiatok metrov. Vŕba pri bytovke na sídlisku, kde som vyrastal, za 40 rokov presiahla desať metrov, výšku bytovky však neprerástla. To sa podarilo topoľom a smrekom, ktoré majú niekoľko desiatok metrov. A tieto stromy iste ešte prevýšia sekvoje, medzi ktorými sú aj pokoritelia sto metrovej hranice. Vek najstarších presahuje náš letopočet.

Sila ľudského úsilia smeruje ešte ďalej, k presiahnutiu hraníc aké ukazuje príroda. Zo semiačka vyrastie ten istý druh stromu, ktorý bol v ňom už ukrytý a strom vydá iba semená svojho druhu. Človek chce však dosiahnuť na niečo viac, než je on sám.

Sila, ktorá pretvára svet tak, že je svetom novým, pochádza od Boha. Je to sila, ktorá z tohto sveta robí Božie kráľovstvo. Je to sila kraľovania Kristovej lásky. Boh zasieva semeno, ktoré dokáže prekonať vývoj, aký pozorujeme v prirodzenom poriadku okolo nás. Aj o tom boli prirovnania z Božieho slova tejto nedele. Boh môže svojou mocou aj malý strom urobiť veľkým. Ježiš ukazuje na horčičnom zrnku, že pri tom, aké je malé, predsa z neho vyrastie niekoľko metrov vysoká rastlina, ktorá je na úžitok iným živočíchom. Ak Boh takou silou rastu obdaril malé zrnko, akú silu rastu má pripravenú pre nás? Ak pripravil veľký úžitok z rastlín, ktoré sa celou silou uberajú iba po ceste rozvoja svojej prirodzenosti, o čo viac prinesie úžitok človek, ktorý v sebe nechá klíčiť semeno Božieho kráľovstva?

Sú okolo nás ľudia, ktorí chcú dosiahnuť lepšieho človeka tým, že rôznym spôsobom popierajú prirodzené zákony, ktoré vložil Boh do neživých aj živých stvorení, aj do človeka. Snažia sa vytvoriť nový svet tak, že chcú prekonať prirodzené hranice, ktoré Stvoriteľ svojmu dielu dal a vytvoriť človeka zmýšľajúceho podľa seba. Takého, ktorý sa nezaujíma o rast Božieho kráľovstva, lebo si vytvára svoje vlastné. Svet takýchto ľudí bude prinášať svoje ovocie rozkladu.

Človek, ktorý dovolí Božiemu slovu, aby sa v ňom zakorenilo prináša iné ovocie. Niekedy sa možno aj udivuje nad tým, že nič zvláštne nerobí. Ak však necháva pôsobiť v sebe zasiate Božie kráľovstvo, či spí alebo vstáva, v noci aj vo dne ho Boh necháva rásť. Ďakujem vám, že sme spolu práve preto, aby sme dovolili rásť Božiemu kráľovstvu jeho vlastnou silou v nás. To je väčšia sila, než akú má príroda okolo nás. Je to sila, ktorá nás robí ľuďmi v ľudskej plnosti…