mapkaSchematizmus v cirkevnej terminológii znamená zoznam kňazov, farností a iných inštitúcií v diecéze. Oficiálne schematizmy majú jednotlivé diecézy vo svojej réžii. Z času na čas ich vydávajú v knižnej – tlačenej – podobe, ale majú ich zverejnené aj na svojich internetových stránkach. Okrem toho na webe jestvuje aj niekoľko neoficiálnych schematizmov. Odkazy, ktoré tu uvádzame, sú len odkazmi na iné stránky, za ich obsah nezodpovedáme, ani nemáme možnosť do ich obsahu zasahovať. Neposielajte nám preto žiadosti o aktualizácie, tie treba nasmerovať na konkrétnu inštitúciu, ktorá má schematizmus v správe.

Mapka rozdelenia Slovenska do rímskokatolíckych diecéz. Uvedené sú aj sídla gréckokatolíckych eparchií a vojenského ordinariátu.

Neoficiálne schematizmy (zoznamy kňazov)

http://www.mariasoft.sk/ba/index.htm
http://www.mariasoft.sk/knazi/index.htm
http://www.schematizmus.estranky.sk/
http://www.duchbb.wbl.sk/