Je to stará známa pravda, že sýty hladnému neverí. Myslí si, že keď je jemu dobre, tak musí byť dobre všetkým. Vtedy sa ľahko stane, že zabudne na potreby tých druhých. Môže sa to stať nie iba v oblasti tela, ale aj v oblasti ducha. Snáď môžeme povedať, že aj apoštoli na vrchu premenenia mali blízko k tejto chybe: Rabbi, dobre je nám tu. Postavím tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Pán Ježiš však vôbec neberie do úvahy túto možnosť. Pripomína svojím apoštolom, že neprišli na vrch premenenia preto, aby tam zostali, ale preto, aby sa posilnili, pretože pod vrchom ich čakajú blížni, ktorí potrebujú ich lásku, ich službu a ich obetu. Ak chceš nájsť Boha – pripomína sv. Augustín – zanechaj vonkajší svet a vstúp do seba samého. Avšak nezostávaj v sebe, ale prevýš seba. Zostávať v sebe samých – to je veľké nebezpečenstvo…

Žijeme v kultúre, ktorá je čoraz viac očarená rozličnými orientálnymi meditáciami a stále viac sa pozerá s pohŕdaním na kresťanstvo a na jeho modlitbu. Avšak práve tu je príležitosť uvedomiť si jeden podstatný rozdiel. Nie je totiž meditácia ako meditácia. Existuje meditácia, osvietenie, ktoré nás vedie do nirvány, do sladkej necitnosti voči sebe aj voči blížnemu, a existuje iná, ktorá nás vedie k citlivosti na biedu druhých a ku službe tým druhým. To prvé nie je kresťanské, to druhé nás učil náš Pán Ježiš Kristus. Ale iba tá druhá modlitba môže pomôcť svetu.

Z toho vyplýva jedna veľmi dôležitá vec, ktorú si musíme uvedomiť: egoizmus, sebectvo sa dá skryť aj za modlitbu a nábožnosť. Ale každá modlitba, ktorá nevedie ku blížnemu je vlastne egoistická. A egoizmus sa dá žiť aj v skupine. Pane, dobre je nám tu… Naši nám stačia, čo nás po cudzích. Pápež Pavol VI. nám pripomína dôležitú vec: Iba vtedy sme prijali evanjelium, ak nás to ženie k tomu, aby sme ho odovzdávali ďalej. Ak sa niekto o to nesnaží, znamená to, že sám ešte nevie, čo vlastní a či vôbec niečo vlastní?

Buďme vďační nášmu Pánovi, že nám dáva chvíle radosti a šťastia, v ktorých môžeme prežívať stretnutie s ním. Ale berme ich ako prípravu na službu, na činnosť. Nestavajme stánky tu na zemi. Pán nás predišiel do večnosti, aby nám pripravil príbytok. Spoľahnime sa. Ak budeme slúžiť, budeme mať kde bývať…