(MONS. JOZEF HAĽKO)

Matka a manželka Asia Bibi bola v Pakistane obžalovaná a odsúdená na smrť obesením za rúhanie proti Mohamedovi po tom, ako sa napila z moslimskej studne a vyznala moc Ježiša Krista. Za jej oslobodenie sa modlia kresťania na celom svete.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/