Aktuálne prežívame v Cirkvi rok viery. Rozhodli sme sa, že tejto skutočnosti venujeme osobitné miesto na našej stránke. Pozornosť venujeme najmä katechézam Svätého Otca Benedikta XVI., ktoré máva počas stredajších generálnych audiencií. Navštívte Rok viery!