(MONS. JOZEF HAĽKO)

Často si už ani neuvedomujeme to, že sami seba neustále porovnávame s inými ľuďmi. Každý z nás má sklon porovnávať sa s druhými. Neustále sa porovnávame s tým aký som ja a akí sú tí druhí, prečo ja nie som takí ako tí druhí a pod. Porovnávame sa s tými, ktorí majú menej než my a častejšie možno s tými, ktorí sú silnejší, bohatší alebo nadanejší než my.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/