„Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ Týmito slovami dal Boh Otec svojho syna Ježiša Krista ľudstvu ako svojho jediného a definitívneho Majstra, nadradeného nad Zákon aj prorokov.

Kde hovorí Ježiš dnes, aby sme ho mohli počúvať? Hovorí predovšetkým cez naše svedomie. Ono je určitý spôsob „nápovede, našepkávania“, ktorý je do nás ako ten istý hlas Boha. Ale čisto len svedomie nestačí. Je jednoduché povedať mu to, čo sa mi páči počúvať. Je preto potrebné osvietenie a podporenie evanjeliom a učením Cirkvi. Evanjelium je miesto znamenitosti, cez ktoré nám Ježiš hovorí aj dnes. Ale zo skúsenosti vieme, že aj slová evanjelia môžu byť interpretované rôznymi spôsobmi. Cirkev je tá, ktorá nás uistí o pravej interpretácii, pretože je ustanovená Kristom práve na taký cieľ: „Kto vás počúva, mňa počúva!“ Pre toto je dôležité hľadať a poznávať náuku Cirkvi, poznávať ju z prvej ruky, ako sa rozumie a ponúka, a nie ako je často prekrúcaná a zredukovaná masmédiami.

Rovnako dôležité ako vedieť, kde Ježiš dnes hovorí, je poznať, kde nehovorí. Určite nehovorí prostredníctvom mágov, veštcov, jasnovidcov, tvorcov horoskopov, rôznych domnelých mimozemských správ; nehovorí v špiritistických stretnutiach ani v okultizme. Vo Svätom písme čítame toto napomenutie: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“ (Dt 18, 10-12).

Toto boli typické spôsoby odvolávania sa na božstvo pohanov, ktorí vytvárali predpovede nazeraním na hviezdy, alebo vnútornosti zvierat, alebo let vtákov. So slovom Boha: „Počúvajte ho!“ je tomuto všetkému koniec. Je len jediný prostredník medzi Bohom a človekom; nie sme nútení ísť ďalej „tápavo“, pre poznanie Božej vôle, pre radu. V Kristovi máme každú odpoveď.

Bohužiaľ, dnes sa tie spôsoby a obyčaje pohanov vrátili do módy. Ako vždy, keď sa znižuje pravá viera, zväčšuje sa povera. Vezmime si ako príklad horoskop, vec medzi tými ostatnými viacej neškodnú. Môžeme povedať, že neexistuje denník alebo rádio, ktoré nepodáva denne svojim čitateľom či poslucháčom horoskop. Pre zrelé osoby, vybavené minimom kritickej spôsobilosti alebo irónie, horoskop nie je viac než neškodný podnet obráteného obehu, nejaký druh hry a zábavy. Ale časom pozorujeme dôsledky. Aká mentalita sa formuje, špeciálne v mladých a dospievajúcich? Tá, podľa ktorej úspech v živote nezáleží od námahy, od usilovnosti v štúdiu a trvalosti v práci, ale od vonkajších faktorov, nezvážiteľných; od úspechu obrátiť k vlastnej výhode určité právomoci, príbuzných alebo cudzích. Ešte horšie, čo privádza k mysleniu o tom, čo je dobré a čo zlé, zodpovednosť nie je naša, ale „hviezd“.

Musím poukázať na ďalšiu oblasť, v ktorej Ježiš nehovorí a kde sa to naopak celý čas koná. Je to v súkromných zjaveniach, nebeských odkazoch a správach, v prízrakoch a hlasoch rôznej povahy. Nehovorím, že Kristus a Pravda nemôžu hovoriť prostredníctvom týchto prostriedkov. Robili to v minulosti a môžu to robiť tiež aj dnes. Iba že najskôr sa treba uistiť, že ide o Ježiša alebo o Máriu, ktorí hovoria e nejde o chorú fantáziu niekoho, alebo horšie, o prefíkaných, ktorí zneužívajú dobrú vieru ľudí; na to je treba mať záruky. Je potrebné, na tomto poli, počkať na mienku Cirkvi, nepredchádzať ju. Sú stále aktuálne slová Danteho: „Kresťania, buďte na pohyb viac prísni, nebuďte ako pierko v každom vetre.“

Svätý Ján z Kríža hovorieval, že odkedy na vrchu Tábor zazneli slová o Ježišovi: „Počúvajte ho!“, Boh sa stal, v istom zmysle, nemý. Povedal všetko, nemá nové veci, ktoré by potreboval zjaviť. Kto si pýta nové zjavenia alebo odpovede, zraňuje ho, ako by sa ešte nebol vyjadril jasne. Boh pokračuje a hovorí všetkým rovnaké slová: „Počúvajte jeho!, čítajte evanjeliu: tam nájdete viac, nie menej než to čo hľadáte.“ Amen.

(Prevzaté zo Zenitu)