Milí bratia a sestry,
Určite poznáte tú rozprávku o zlatej rybke. Rybárovi sa pošťastilo chytiť nevšedný úlovok – zlatú rybku. A tá mu sľubuje, že ak ju pustí späť do mora, splní mu tri želania. Jestvujú rôzne verzie, čo si ten rybár prial. A možno aj my by sme mali pre zlatú rybku nejaké tajné želanie. Boli by sme veľmi radi, keby nám dal niekto možnosť zaželať si čokoľvek a ono by sa to splnilo…

Dnes sme počuli, ako kráľ Šalamún mal možnosť zaželať si čokoľvek. Boh mu povedal: Žiadaj si čokoľvek a dám ti. To nebola rozprávka. To bola skutočnosť. A Šalamún si povedal také prianie, že Boh ho za to pochválil.

Prial si múdrosť. Nič iné. Hoci si mohol želať dlhý vek, bohatstvo, víťazstvo nad nepriateľmi a podobne, on nechcel nič iné, len múdrosť. Bohu sa to veľmi páčilo, a preto k tej múdrosti mu dal aj všetko to ostatné, o čo neprosil. Jeho múdrosť sa stala povestnou, dodnes zvykneme hovoriť „múdry ako Šalamún“.

Čo je vlastne múdrosť? Kniha Sirachovho syna píše hneď v prvej kapitole (14.verš), že „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha.“ O tomto hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. Nebeské kráľovstvo je podľa neho najvyššia hodnota, akú môže človek mať. Preto ho prirovnáva k pokladu, ukrytému v poli. Človek, ktorý ho chce získať, predá všetko, čo má, len aby ho získal. Ak nám naozaj záleží na Božom kráľovstve, spravíme všetko preto, aby sme ho získali. Z Božieho hľadiska je to tá najvyššia múdrosť, akú človek môže dosiahnuť. Múdry človek je teda ten, ktorý neraz za cenu veľkej námahy hľadá poklad Božieho kráľovstva. Podobá sa mužovi, ktorý stavia svoj dom na skale, ako to hovorí Pán Ježiš v jednom zo svojich podobenstiev. Tá námaha stojí za to, dom sa nezrúti, pretrvá. Znamená to, že prosiť a snažiť sa o Božiu múdrosť sa oplatí. Viac ako čokoľvek iné. Ak sa človek snaží mať tú múdrosť Božiu, Boh mu k nej pridá aj všetko ostatné – tak ako Šalamúnovi.

Svoju múdrosť Boh ponúka všetkým nám. Spolu s ňou môžeme dôjsť a naozaj aj dôjdeme do zasľúbenej zeme. Keďže však každý človek má v sebe tendenciu byť prvým, tým naj… lepším, najmúdrejším…, niekedy sa zdá, akoby Božia múdrosť bola proti ľudskej múdrosti. Ale nie je to tak! Ľudská múdrosť nachádza svoje naplnenie v Božej. Všetci by sme mali túžiť po tej Božej múdrosti. Kto chce dosiahnuť tú najvyššiu múdrosť, má šancu, Boh mu ju dáva.

Vieme veľmi dobre, o čo sa jedná, keď sa povie slovo Titanic. Že to bola svojho času najväčšia loď, akú kedy ľudstvo postavilo. Môžeme povedať, že vrchol ľudskej múdrosti. Ľudia sa naozaj ňou aj hrdili. Prívlastky ako najlepšia, najkrajšia, nepotopiteľná sa len tak sypali. Jeden zo zamestnancov lodiarskej firmy, ktorá tú loď postavila, sa nechal počuť: „Túto loď nepotopí ani sám Boh. Táto veta sa preslávila a bolo ju počuť aj počas plavby na samotnej lodi z úst námorníkov. Niekoľko dní po začatí plavby však loď narazila na ľadovec a potopila sa. Veľké množstvo ľudí zahynulo. Obrovská katastrofa. Kde sa stala chyba? Veď to bol vrchol ľudskej múdrosti. Problém bol v tom, že tá ľudská múdrosť sa dištancovala od Boha. Dokonca môžeme povedať, že sa určitým spôsobom postavili týmto dielom ľudia proti Bohu. Akonáhle sa toto stane, ľudská múdrosť už nie je múdrosťou, ale najväčšou hlúposťou, akú človek môže dosiahnuť. Zase si pomôžem Knihou žalmov – v 14.žalme sa píše: Blázon si v srdci hovorí „Boha niet“. Nemúdry je teda ten, kto sa stavia proti Bohu, kto chce dosiahnuť niečo bez Boha.

Ak teda chceme dosiahnuť pravú múdrosť, tak ako Šalamún, prosme o ňu Boha. Nepodľahnime klamnej nádeji, že bez Boha sa dá dosiahnuť viac. To je sebaklam. Chvíľkovo sa možno aj zdá, že dosiahneme veľa, ale z hľadiska večnosti nikdy. Skaza Titanicu je toho dôkazom. Múdrosť je Boží majetok, my prosme, aby sa tento majetok stal pre nás darom. Amen.