Je nám všetkým jasné, že keď prídeme na križovatku musíme zbystriť pozornosť a pozrieť či môžeme ísť a kadiaľ môžeme ísť. Osobitne vtedy keď sme v neznámej krajine, keď sme kdesi prvý raz a nevieme sa dobre zorientovať. Ale aj to je pravda, že keby sme na každej križovatke donekonečna špekulovali, nikam by sme sa nedostali.

Život sa žije iba raz. To čo zažijeme dnes, sme ešte nikdy predtým presne tak isto nezažili. Každú chvíľu stojíme na križovatkách a musíme sa rozhodovať ktorou cestou vykročiť. Nemôžeme byť ľudia, ktorí neuvažujú, ale ani ľudia, ktorí sa tak dlho rozhodujú, že prežijú svoj život na jednej nohe. Žijeme v dobe, ktorá sa tvári ako veľmi odvážna a rozhodná, no toto je iba maska. Za ňou je nerozhodnosť. Mám vstúpiť do manželstva? Radšej ešte nie. Vyskúšam si to zo pár rokov a uvidím. Mám sa rozhodnúť pre nejakú obetu? Ešte počkám, veď možno budú aj iné možnosti. Takto sa uvažuje, život beží a staroba nás nájde na tom istom mieste, kde nás zanechala mladosť. Božie slovo druhej cezročnej nedele nám hovorí: uvažuj a potom vykroč.

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa. Tu Pán zavolal na Samuela a on odpovedal: Tu som. Chlapec si však myslel, že ho volal Heli. Vstal a šiel. Starec mu vysvetlil, že on ho nevolal. To sa opakovalo aj druhý aj tretí raz. Až tu Heli pochopil, že chlapca volá Pán a vysvetlil mu čo má robiť, ako odpovedať.  Samuel odpovedal, Pán bol s ním, ani jedno jeho slovo nepadlo na zem a neprežil život na jednej nohe…

Evanjelium nám podáva podobnú scénu. Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: Hľa, Boží Baránok. Tí dvaja počuli čo hovorí a išli za Ježišom. A neprežili život na jednej nohe… Nikto netvrdí, že mali ľahký život, že šli po ľahkej ceste. Keď sa pohli za Kristom, museli poprieť seba samých. Pavol v druhom čítaní nám to pripomína: nezabudnite, že nepatríte sebe. Draho ste boli kúpení.

Dlho sme možno čakali na Pána a on sa ku nám sklonil. Naša odpoveď nemá byť pasívna. Pán sa ku nám skláňa a my mu máme odpovedať: hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. To je jediný spôsob ako neprežiť život na jednej nohe…