Drahí bratia a sestry,
dnes začíname nový rok. Tradične v tento deň si zvykneme priať všetko len to najlepšie, najmä zdravie, šťastie, úspech atď. Možno pripojíme aj slovný zvrat „Božie požehnanie“. Predsa len, keď nás Boh požehnáva, sme radi. Kto by nebol? Každý by bol rád, keby ho Boh požehnal, ochraňoval a keby sa nám dobre žilo.

V prvom čítaní sme počuli, že Boh skutočne aj chce požehnávať ľudí. Dokonca kázal ľuďom, aby toto jeho požehnanie „distribuovali“ ďalej.

Postarať sa o to mal najmä Áron, Mojžišov brat, ktorý bol vyčlenený na kňazskú službu v Izraeli. On a jeho synovia – teda tí, ktorí robili to isté, čo on – mali vzývať meno Boha nad izraelským národom. A Boh ich aj požehnával. Neustále držal nad nimi ochrannú ruku. Aj vtedy, keď ho neposlúchali, sa snažil ich priviesť na správnu cestu. Stalo sa viackrát v dejinách vyvoleného národa, že si urobili po svojom, že zabudli, kde majú hľadať pravé šťastie. Došlo to dokonca do takej krajnosti, že Boh ich chcel všetkých vyhubiť a z Mojžiša spraviť nový národ, ktorý by bol hodnejší Jeho požehnania… Vtedy len na príhovor Mojžiša upustil zo svojho zámeru a keď sa Izrael zbadal, vrátil k nemu, opäť mu ochotne dal svoje požehnanie.

Bratia a sestry, Boh je Bohom dobrotivým a láskavým, on chce každému len dobre. On chce každému dať svoje požehnanie, nikomu ho neodoprie, kto oň stojí. Aj my ľudia po Jeho požehnaní túžime. Aj to je dobre. Čo môže byť viac ako Jeho požehnanie? Z dejín izraelského národa však vieme, že aj my musíme mať pripravené srdce na toto požehnanie. Po latinsky sa požehnanie povie „benedicere“, čo doslova znamená „dobre hovoriť“, „dobrorečiť“. Ak teda chceme, aby Boh dobrorečil nám, musíme aj my „dobrorečiť“ Jemu. To znamená, aby naše kroky boli krokmi smerom bližšie k Nemu, nie ďalej od neho. Typickým príkladom je Panna Mária. Ona povedala Bohu „áno“, „dobre“, a Boh zahrnul tým najväčším požehnaním, aké kedy človek v dejinách dostal.

V dnešný deň vyslovme teda okrem iného aj želanie, či prosbu, aby v celom nastávajúcom roku čím viac našich krokov smerovalo k Bohu. Aby sme mali svoje srdcia otvorené Jeho požehnaniu. Amen.