(MONS. JOZEF HAĽKO)

Ani si neuvedomujeme, koľkokrát denne sa rozhodujeme, konáme voľbu. Podľa toho, do akého cieľa sa chceme dostať: volá sa to dnes “voľba priorít”, čiže kľúčovej hodnoty, ktorej podriaďujeme všetko ostatné.

Facebook: https://www.facebook.com/jozef.halko.biskup/