Myšlienky

 

Ježiš Kristus:
Keď príde Tešiteľ, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.


Sv. Ján Pavol II.:
Budúcnosť vašej vlasti závisí najmä od vás mladých. Vy ste budovateľmi budúcnosti Cirkvi a národa. Uvedomte si túto obrovskú zodpovednosť!