Myšlienky

 

Prvý list Korinťanom:
Čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.


Sv. Serafim Sarovský
Nesúďte, pretože neviete, ako dlho ešte vy sami vytrváte v dobrom. Niekedy sa nám zdá, že niekto koná zlý skutok, zatiaľ čo v skutočnosti koná dobro, lebo jeho úmysel je čistý.