Myšlienky

 

Kniha Sirachovcova
Kto sa bojí Boha, bude konať, čo je dobré, a kto sa drží spravodlivosti, dosiahne ju.


Sv. Ján Bosco:
Nečistým myšlienkam sa okamžite postav na odpor! Počas dňa sa hneď chop nejakej práce, v noci sa však neprestávaj modliť, kým ťa nepremôže spánok. Stráňte sa každého previnenia proti čistote. Už Pavol hovorí: „Smilstvo a akákoľvek nečistota nech sa ani nespomenú medzi vami.“