Myšlienky

 

Kniha proroka Jeremiáša:
Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami.


Sv. Terézia z Avily:
Pokiaľ niekto žije sám, ľahko sa môže považovať za svätého; až v spoločenstve pocíti, či je naozaj pokorný a trpezlivý. O nikom sa nechcem dozvedieť ani povedať nič, čo by som nechcela, aby druhí hovorili o mne.