Myšlienky

 

List Galaťanom:
Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!


Sv. Tomáš Morus
Keďže v tejto veci odmietnutia prísahy hľadím iba na Boha, málo mi záleží na tom, keď ľudia vravia, že to nie je svedomie, ale iba hlúpe škrupule. Nikto nie je povinný prisahať, že každý zákon je vypracovaný dobre; ani nie je zaviazaný plniť zákon, ktorý je v skutočnosti protiprávny, a tak riskovať nemilosť Boha.