Myšlienky

 

List Rimanom:
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.


Sv. Hildegarda z Bingenu
Chráň sa konať dobro tak, akoby pochádzalo od teba. Pripisuj to skôr Bohu, z ktorého prýšti všetka sila, tak ako iskry z ohňa. Vysvetľuj ľuďom, aká škodlivá je pre ich duše a ich blaženosť každá zloba. Určite, celkom určite je taká. Hovor im to veľmi dôrazne, potom ťa vypočujú.