Myšlienky

 

Kniha Kazateľ:
Je tu aj iná zlá choroba, ktorú som videl pod slnkom. Je to bohatstvo, ktoré sa majiteľovi zachová na jeho nešťastie.


Sv. Brigita Švédska:
Diabol je zákerný ako líška, ktorá predstiera, že spí alebo že je mŕtva, aby k nej priletel vták a ona ho mohla zožrať. Diabol niekedy ušetrí ľudí od veľkých pokušení, aby nezacítili nebezpečenstvo a o to ľahšie sa dali uloviť.