Meniny oslavuje , zajtra má meniny

Myšlienky

Prvý list Korinťanom:
Nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc.


Sv. Serafim Sarovský
Nadobúdajte si nebeské hodnoty prostredníctvom pozemských dobier. Tieto dobrá sú cnosti, ktoré pestujeme pre Krista. Skrze ne získavame milosti Svätého Ducha. Kto prijíma Telo Kristovo, prijíma veľké milosti, nielen pre seba, ale aj pre svoje deti.