Myšlienky

 

Kniha žalmov:
„Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda,“ hovorí Pán, „zachránim toho, ktorým opovrhujú.“


Sv. František Saleský:
Kresťanská dokonalosť spočíva v tom, že chceme to, čo chce Boh. V mnohých veciach je Božia vôľa jasná, napríklad v Božích prikázaniach alebo v našich pracovných povinnostiach. Aj iné veci, ako veľké životné skúšky, sú jednoznačne vôľou Božou: napríklad choroby, úmrtia, sucho, straty …