Bratia a sestry, milí mladí priatelia,
zo životopisov rôznych svätcov vieme, že niektorí boli obdarení darom vidieť do budúcnosti alebo vedeli, čo sa práve deje na inom mieste. Poznáme to napríklad zo života sv. Jána Bosca, sv. Jána Vianneya a iných. Takýchto ľudí zvykneme volať „prorok“. Keď povieme o niekom, že prorokuje, myslíme pod tým, že hovorí, čo sa má stať v budúcnosti.

A keďže aj témou dnešnej bohoslužby slova je prorok, zamyslime sa nad týmto slovom.

Naša ľudská predstava o prorokovi spočíva teda v predpovedaní budúcnosti. Vidno to aj v rôznych inzerátoch typu „Veštím z ruky. Zn.: pravdivo.“ alebo: „Vykladám budúcnosť z kariet.“ a podobne. Človek je už taký, že by rád vedel, čo ho čaká, aká je jeho budúcnosť. Preto často hľadá aj takéto pochybné možnosti a takýchto takzvaných „prorokov“, aby sa to mohol dozvedieť.

V Starom Zákone sa spomínajú viacerí proroci – Eliáš, Daniel, Malachiáš, dnes sme čítali v 1. čítaní o prorokovi Amosovi a mnohí ďalší. Keď sa však pozornejšie zamyslíme nad ich pôsobením – stačí všimnúť si dnešné čítanie o Amosovi – zistíme, že oni vlastne ani tak nepredpovedali budúcnosť, skôr vyzývali Boží ľud – Izrael – k návratu späť k Bohu. Sem-tam povedali niečo aj do budúcnosti, ale hlavná náplň ich práce bolo hlásať to, čo im Boh povedal.

Pán Ježiš sám seba v dnešnom evanjeliu tiež označil za proroka. Jeho pôsobenie medzi ľuďmi spočívalo tiež v niektorých predpovediach, ale väčšinou chodil medzi ľuďmi, hlásal Božie kráľovstvo a vyzýval na pokánie, ako sa to modlíme aj v 3. tajomstve Ruženca svetla.

Z tohto všetkého teda vyplýva, že prorok bol niekto viac ako len „predpovedač“ budúcnosti. V prvom rade hlásal to, čo mu Boh zjavil. Snažil sa šíriť Božie kráľovstvo, ohlasoval Božie slovo, sprostredkúva aktuálnu Božiu vôľu tým, ku ktorým bol poslaný.

Keď Pán Ježiš odchádzal, vystupoval do neba, myslel aj na nás, preto poslal apoštolov do celého sveta, aby robili to, čo robil on, aby prorokovali, čiže hlásali jeho slovo. Odovzdal im moc, aby túto úlohu dávali aj ďalej. A tak sa to dostáva aj k nám. Od Pána Ježiša túto moc majú apoštoli, oni ju dali ďalej, takto prišla až na dnešných biskupov a kňazov. Dnes máme teda tiež prorokov v pravom zmysle slova – sú to naši kňazi a biskupi, ktorí nám sprostredkúvajú Božie slovo pre náš život.

Dnes sa teda chceme viacej modliť za všetkých týchto našich dnešných prorokov. A nielen modliť, ale aj počúvať ich a snažiť sa prijímať to, čo hovoria. Ono, úloha proroka nie je vždy príjemná. Božie slovo sa často odlišuje od našich predstáv a my sa musíme zriekať svojich príjemností. Ale je tu určitá analógia – keď chceme byť zdraví telesne, stane sa, že musíme podstúpiť bolesť kvôli tomu – na návštevu zubára nechodím ani ja rád, ale keď chcem mať zdravé zuby, idem tam. Radšej to podstúpim a som zdravý, ako byť chorý. Tak je to aj v duchovnej oblasti. Nebojme sa toho, čo nám hovoria tí dnešní proroci, prijímajme to, hoci to je aj nepríjemné, ale kvôli nášmu duchovnému zdraviu to bude určite prospešné.

Spisovateľ Archibald Jozef Cronin, možno vám je niektorým aj známy, bol tiež aj lekárom. A spomína si na jednu udalosť, ktorá sa stala v začiatkoch jeho lekárskej praxe. V mestečku, v ktorom pracoval, sa rozšíril šarlach. Nikto nevedel určiť pôvod nákazy a príčinu, prečo sa to šíri. Tento lekár – Cronin si všimol jednu vec, ktorá zdanlivo nesúvisela s vecou. Všetci, ktorí ochoreli, chodili po mlieko k jednému farmárovi, ktorý sa volal Shawhead. Ale hovorí sa, že topiaci sa aj slamky chytá, takže Cronin išiel pozrieť k nemu, či to naozaj nejako súvisí alebo nie. Doma našiel len farmárovu ženu. Keď jej povedal, po čo prišiel, hoci sa snažil hovoriť jemne, žena sa na neho rozkričala, čo si to dovoľuje, to nie je možné atď. Cronin teda odišiel preč. Ale nedalo mu to a o pár dní sa vybral znovu na tú farmu. Stal si obďaleč stajní a pozoroval, ako sluha práve zatvára dobytok a ide dojiť. A ako tak dojil, Cronin si všimol, že má obviazané hrdlo. Pýta sa ho: „Trápi vás nejaká choroba?“ Sluha na to, že nie, len ho trochu bolí hrdlo. Lekár sa však pozrel dolu, na jeho ruky a – stŕpol. Koreň nákazy práve objavil. Sluhovi sa šúpala koža z rúk. Mal šarlach. Od neho sa táto zákerná choroba rozšírila na všetkých tých, ktorí tam kupovali mlieko. Vtom k lekárovi a sluhovi prišiel sám farmár. Poučený svojou manželkou sa rozkričal na lekára: „Načo ste sem prišli? Ako si môžete myslieť, že u mňa je zdroj nákazy? Moje mlieko je najlepšie na okolí!“ Lekár Cronin sa mu snažil vysvetliť, že chyba nie je v mlieku, ale v tom, že sluha, ktorý dojí, má šarlach. Stačilo by nejaké dva týždne nepredávať mlieko a všetko by sa napravilo. Ale farmár si nechcel dať povedať. Akože na dôkaz nabral do naberačky čerstvo podojené mlieko a napil sa. A dal aj svojej žene. Lekár videl, že nepochodí, tak sa zobral preč. O niekoľko dní mu jeden kolega hovorí: „Počul si, čo sa stalo? Žena farmára Shawheada zomrela na šarlach. Farmár ochorel tiež, ale podarilo sa ho zachrániť.“ O nejaký čas stretol lekár farmára. Šiel z cintorína a so smútkom sa mu ospravedlňoval: „Pán doktor, keby som vás bol vtedy poslúchol, moja žena by ešte žila.“

Tento lekár, môžeme povedať, bol prorokom v lekárskej oblasti. Označil prameň nákazy a dal aj riešenie. Problém bol v tom, že zo strany farmára bola neochota prijať opatrenie, síce nepopulárne, ale účinné.

Ďakujme teda Bohu za súčasných prorokov, ktorých nám posiela Boh v osobe pápeža, biskupa a kňazov. Prejavme svoju vďačnosť tým, že budeme naozaj pozorne počúvať a prijímať ich slová. Aby sa nám náhodou nestalo, že Ježiš od nás odíde, tak ako musel odísť od svojich krajanov. Amen.